blog.prodavalnik.com
Новини

Бебе 2010 – Правила

19.01.2011, 10:00 | Публикувано от Prodavalnik

Бебе 2010

1.       Организатор на играта

1.1.    Играта „Бебе 2010”, наричана по-долу Играта, се организира и провежда от  „Аукро България ЕООД“  с адрес на управление гр. София 1000, р-н Средец, ул. Уилям Гладстон 35, наричан по-долу Организатор.

1.2.    С участието си в Играта съобразно т. 3 и т. 4 сесчита, че всеки участник се е  запознал и съгласил с правилата

2.       Период и територия на провеждане на Играта

2.1.    Стартът на Играта е на 19.01.2011 година и продължавадо 17*00 часа на 31.01.2011 година.

2.2.    Играта се провежда на територията на РепубликаБългария, а платформата за провеждането и е фенстраницата на Организатора  във Фейсбук : http://www.facebook.com/home.php#!/pages/Prodavalnikcom/155899384441116

2.3.    Печелившите в Играта ще бъдат обявени на 01.02.2011 на фен страницата на Организатора във Фейсбук : http://www.facebook.com/home.php#!/pages/Prodavalnikcom/155899384441116и в блога на уебсайта Продавалник –  http://blog.prodavalnik.com/

3.       Правонаучастие

3.1.    Право на участие има всяко физическо лице с местоживеене в България, което:

3.1.1. Е в близка роднинска връзка с детето, чиято снимка публикува, и е в състояние да предостави валиден акт за раждане на детето при поискване

3.1.2. Има потребителски профил в уебсайта Продавалник http://prodavalnik.com/

3.1.3. Има навършени 18 години

3.2.    Нямат право на участие служители на Организатора и техните семейства

3.3.    Участието в играта не е обвързано с покупка

4.       Условиязаучастие

За участник в Играта се счита потребител, който е спазил следните условия:

4.1.    Има Потребителски профил в Продавалник

4.2.    Публикувал е снимка на дете на ненавършена една година към датата на публикуване на снимката, с което е в пряка роднинска връзка, и може да докаже това с представянето на акт за раждане на детето при поискване

4.3.    Въвел е коректни данни при публикуване на снимката на своето (или близко дете)–лично и фамилно име на детето, възраст на детето, своето потребителско име в Продавалник

4.4.    Публикувал е една снимка на дете еднократно за целия период на играта

4.5.    Условията за настоящата игра са достъпни по време на провеждане на Играта на адрес http://blog.prodavalnik.com/?p=201

5.       Механизъм на Играта

Участниците в Играта пубикуват еднократно една снимка на своето дете ( или дете, с което са в близка роднинска връзка) на стената на фен страницата на Организатора  във Фейсбук : http://www.facebook.com/home.php#!/pages/Prodavalnikcom/155899384441116?v=wall

Участниците могат да предоставят на трети лица снимките за гласуване чрез бутон „Харесва ми“ във Фейсбук под всяка публикация.

Първите 10 места в класацията заемат онези участници, чиито снимки са получили най-голям брой валидни харесвания. Невалидни харесвания  са тези, които са придобити с използване на пермалинкове,IP вериги и/ или скриптове, и други манипулиращи технически средства.

6.       Процедура по предявяване и получаване на наградите

Наградите се раздават на два принципа – томболен и в класация.

6.1.    Печеливш в томболата на Играта е този един участник, който бъде случайно изтеглен от всички участници в Играта. Тегленето на наградата се осъществява в присъствието на нотариус. Печелившият получава право да избере стоки по свое жеание от детския магазин Фемили БГ ( http://aukro.bg/show_user_auctions.php?uid=17456564&gr_id=53170) в платформата на aukro.bg на стйност 350 лв

6.2.    Печелившите в класацията на Играта са участниците, чиито снимки се класират на първите 10 места с най-много харесвания. Печелившите получават награди, определени от Организатора.

6.3.    Аукро ще се свърже лично с всеки от победителите чрез лично съобщение впотребителския профил в Продавалник , както и по е-мейл, посочен от потребителя в неговия акаунт в Продавалник

6.4.    Сумата от 350 лвна победителя в томболата важи само за избор на стоки от магазин Фемили БГ в платформата на aukro.bg

6.5.    Участникът следва да избере стоки от електронния магазинФемили БГ в рамките на месец февруарии да изпрати линкове към търговете на избраните стоки на е-мейл адрес на Организатора, който ще бъде посочен в съобщенията  към потребителя, описани в  т. 6.3.

6.6.    Ваучерите не могат да бъдат разменяни за паричната им равностойност.

6.7.    Победителят в играта има ангажимент да предостави на Организатора информация и връзка за получаване на подаръка в срок от 1 месец след като Организаторът се е свързал с победителя за получаване на наградата.

7.       Отговорност

7.1.    Организаторът не носи отговорност в случай, че потребителят е посочил некоректни или невалидни данни в публикуваните снимки или при регистрацията в Продавалник

7.2.    Организаторът не носи отговорност, в случай, че участникът не е използвал наградата си в упоменатия срок.

7.3.    Организаторът не носи отговорност при евентуална липса на наличност на избрана от участника стока

7.4.    Организаторът не носи отговорност, в случай че участникът изтрие своята публикация на стената, с което автоматично се прекратява участието му в Играта.

7.5.    Участникът може да прекрати участието си в Играта, респективно в класацията, като изтрие публикацията си

8.       Прекратяване на конкурса

Организаторът има неотменимото право да прекрати Конкурса по всяко време, обявявайки това в съответствие с т.2, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

Във всеки момент Организаторът си запазва правото да променя настоящите правила, но без съществено да променя първоначалните условия. Измененията влизат в сила от момента на публикуването им на http://blog.prodavalnik.com/?p=201. При всяка промяна участниците ще бъдат уведомени със съобщение, публикувано на стената на фен страницата на Организатора във Фейсбук : http://www.facebook.com/home.php#!/pages/Prodavalnikcom/155899384441116?v=wall

10.          Съдебни спорове

Всеки потенциален съдебен спор между Организатора на Конкурса и участниците в същия се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в България.

Контакт с Организатора

За въпроси и коментари, изпращайтетук:http://prodavalnik.com/contact/

Аукро България ЕООД:
ул. Уилям Гладстон 35
1000 София
България

Сподели:
Статии от подобни категории: Без категория

489 коментара