от А до Я на Е-търговията

А до Я на Е-търговията

А до Я на Е-търговията

Кратък наръчник за законосъобразния е-магазин

Внимание, онлайн търговци!

Ние сме 1Legal.net и в тази рубрика ще Ви запознаем с някои от основните правни проблеми, с които съвременният онлайн бизнес се сблъсква ежедневно, и които са част от нашата практика.

Няма никакво съмнение, че днес големият бизнес е в Интернет и пак там се създават едни от най-успешните бизнес модели. Електронната търговия е сърцето на е-бизнеса. Тя се развива много динамично, а приходите от нея растат експоненциално. 

Ако желаете да започнете да развивате бизнес в Интернет, но се чудите от къде да започнете – ние сме тук, за да Ви помогнем! Ние ще Ви преведем през мъглата от законова регулация така, че да стартирате успешно своя законосъобразен е-магазин! 

В тази статия ще Ви разкажем за електронната търговия и какви правни рискове крие тя. Ще Ви дадем някои полезни насоки относно това как да приведете дейността си в съответствие със закона, за да избегнете санкции и други неприятности.

1. Приложими закони

На първо място – кои закони трябва да спазваме? В сферата на електронната търговия  най-голямо значение имат ЗЕТ, ЗЗП, ЗЕС, ЗЗЛД и GDPR. Тези закони регулират различни аспекти на електронната търговия и дават яснота относно това как трябва да бъде структуриран законосъобразният онлайн бизнес.

2. Защита на потребителите

На първо място, търговците в интернет трябва да спазват задълженията си по ЗЗП. Този закон третира потребителя като по-слаба страна от търговеца и като такава законът му предоставя завишена защита. 

А кой се счита за потребител? 

Това е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначение за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност. На практика това означава, че имаме някой, който купува стоки или ползва услуги за лично потребление. Следователно, когато става дума за т.нар. business to business отношения (B2B) вие не сте длъжни да спазвате завишените изисквания по ЗЗП.

3. Договор от разстояние и общи условия

Тъй като става дума за електронна търговия, от съществено значение е договорът от разстояние. Това е всеки договор, сключен между търговец и потребител чрез средство за електронна комуникация и без едновременното физическо присъствие на двете страни. Преди потребителят да бъде обвързан от договора от разстояние, търговецът е длъжен да предостави по ясен и разбираем начин информация, свързана с основните характеристики на стоките или услугите, своето наименование и други данни, включително данни за контакт, крайната цена на стоките или услугите, всички данъци или такси, условията за плащане и доставка, информацията за правото на отказ и наличието на законова гаранция. 

Тази информация търговецът следва да предостави в общите условия и съдържанието на договора за покупко-продажба по начин, който позволява тяхното съхранение и възпроизвеждане. Общите условия са задължителни за потребителя само когато са му били предоставени и той се е съгласил с тях. В интернет това става чрез отбелязване на отметка. Във формата за поръчка общите условия трябва да са достъпни, за да може потребителят да се запознае с тях.  В тежест на търговеца е да докаже, че потребителят се е съгласил с тях.

Търговецът също така е длъжен да предостави потвърждение за сключване на договора на траен носител в рамките на разумен срок след сключване на договора. Това най-често става чрез изпращане на и-мейл за потвърждение.

4. Правото на отказ

Правото на отказ е една от най-важните особености на договора от разстояние и на електронната търговия. По силата на това право потребителят има възможност да се откаже от договора от разстояние в 14-дневен срок, считано от сключване на договора за услуга или приемане на стоката при договор за продажба. Потребителят не е длъжен да посочва причина и няма нужда да са налице някакви нередности по отношение по отношение на стоката или услугата. Това право той има само, когато сключва договор от разстояние. Когато купува от физическия магазин на търговеца, законът не му дава такова право.

За да упражни това свое право, потребителят информира търговеца писмено. Търговецът е свободен да останови процедурата, по която това ще стане, но тя не трябва да бъде прекалено сложна, така че да лиши потребителя от това му право. 

Всъщност може ли потребителят винаги да се ползва от това право?

Това право не е абсолютно и има определени случаи, в които не намира предложение. Такъв е случаят например при доставка на стоки, изработено по поръчка; при доставка на стоки с кратък срок на годност; или при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати от хигиенни съображения.

5. Законова гаранция

Освен правото на отказ, законовата гаранция е друга защита, която се предоставя на потребителите. Законовата гаранция дава право на потребителя да извърши рекламация на стоката в срок от 2 години от доставката ѝ. Рекламация може да се подаде за всяко несъответствие на стоката с договореното, когато след доставката, при първоначалния преглед или при съхранението, монтажа, изпитванията или експлоатацията, са открити несъответствия на стоката с договора.

Потребителят може да иска:

  • Разваляне на договора и възстановяване на заплатената сума;
  • Заменяне на стоката с друга такава;
  • Намаляване на цената;
  • Безплатен ремонт.

Потребителят може да поиска ремонт или замяна на стоката, което трябва да се извърши в рамките на един месец. Ако бъдат удовлетворени 3 такива рекламации и въпреки това в рамките на 2-годишния срок възникне нов проблем със стоката, тогава вече потребителят може да поиска да бъде намалена цената или да развали договора.

Това бяха някои от основните принципи, които търговците в интернет трябва да имат предвид. Законосъобразният бизнес е основополагащ за доброто потребителско изживяване и създаване на добри практики в електронната търговия.

Вижте и видеото ни по темата за електронната търговия:

Следете нашата рубрика за още полезни практически съвети и насоки за електронна търговия! 

Последвайте нашия канал 1LegalGarage в YouTube за още интересни видеа! 

© 2020 | 1Legal.Net LLC Copyright

Всички публикувани материали в блога са защитени с авторски права и никаква част от тях не може да се използва без изричното съгласие на авторите.

1Legal.Net LLC
Innovative Legal Services

E: office@1legal.net

T: +359 888 233 024

W: www.1legal.net