Закрила на интелектуалната собственост. Как се „патентова” марка?

Закрила на интелектуалната собственост. Как се „патентова” марка?

Здравейте, е-търговци! 

Закрилата на интелектуалната собственост е от особено значение за търговията в Интернет. Независимо дали става въпрос за закрила на Вашия бранд чрез регистрацията му като търговска марка или използването на авторски фотографии и текстове във вашия уебсайт – правата на интелектуална собственост не са за подценяване. Марката е лицето на един бизнес, а нарушенията на чужди авторски права могат да струват скъпо на търговците.

Хората често бъркат що е то марка, дизайн, патент, полезен модел и авторско право. Не се безпокойте, тези грешки ги прави дори и съдът…

Нека започнем по-отдалеч. 

Що е то интелктуална собственост? 

Всъщност става дума за 2 големи дяла.
От една страна имаме авторското право и сродните му права, още познати като copyright, които защитават произведения на науката, литературата и изкуството.
От друга страна имаме индустриална собственост. Тя включва марките, дизайните, патентите и полезните модели. Обектите на индустриална собственост се регистрират.

Защо законът дава защита на тези обекти? 

Правото окуража създаването на оригинални нематериални блага, които често са свързани с големи инвестиции. Обекти като марките, например, служат да помогнат на потребителя да асоциира един продукт с дадена компания, затова законът позволява на собствениците на марките да искат прекратяване на непозволеното им използване, или премахване на фалшификати. 

Авторски права

Всеки път, когато сърфираме в интернет, се натъкваме на най-различни авторски произведения – видеоклипове, песни, филми, снимки, статии и др.

На какви условия трябва да отговаря едно произведение, за да бъде защитено с авторски права? 

На първо място, произведението трябва да е оригинално, да е резултат от творческа дейност и да е изразено в обективна форма.
Какво означава това?
Оригиналността означава да няма друго като него, без непременно то да има висока естестическа стойност.
Да е резултат от творческа дейност означва да е продукт на човешки интелектуален процес. Затова калните стъпки на кучето ви в хола не са творба.
И последно, да е изразено в обективна форма означава да може да бъде възприето от другите. Това не означава задължително да е запазено на някакъв твърд носител като диск или хартия. Импровизациите също са защитени от авторски права.

Не са обект на авторско право идеите, концепциите, новините, фактите, сведенията и данните. Затова няма проблем да споделите идеята, на която сте се натъкнали в някой научен труд, или да коментирате новината, в която сте прочели в някакъв сайт. Единственото условие е, че не можете да ползвате думите на автора буквално.

Как възниква авторското право?

Авторското възниква в момента на създаване на произведение. Не е необходимо произведението регистрирано някъде. Препоръчително е върху всяко свое произведение да сложите свой отличителен знак, тъй като по силата на закона до доказване на проитвното за автор се смята лицето, чието име или друг идентифициращ знак, са посочени по обичаен начин върху произведението. 

Какви права имам като автор?

Авторът има 4 основни имуществени права:

1) правото да се възпроизведе творбата, т.е. да се създаде нейно копие;
2) правото да се разпространи творбата, т.е. да се направи възможно притежаването на нейни физически копия;
3) правото да се излъчи публично творбата, т.е. да се направи възможен достъпа до нея без притежаването на физически копия;
4) правото да се преобразува творбата, т.е. на базата на нея да се създаде друга творба – например написали сте роман и някой друг иска да го преведе или на базата на него да направи филм.

Като автор вие притежавате и някои неимуществени права. Сред тях са правото да решите дали да разгласите произведението си и кога да стане това; дали да го разгласите с инстинското си име, под псевдоним или анонимно; да искате при всяко използване на произведението да бъде обозначено, че Вие сте негов автор; да искате запазването на целостта на произведението и др.

Индустриална собственост

Да започнем с марката. Основната цел на марката е да отличи продуктите или услугите на един търговец и от тези на друг. Тя може да бъде знак, който да съдържа думи, цифри, рисунки, фигури, формата на стоката, нейната опаковка, комбинация от цветове, звуци и др. Марката е полезна както за потребителите, които знаят какво купуват, откъдето и да го купуват, както и за търговеца, който отвърждава бранда си.

Притежалят на марката може да я иползва, да се разпорежда с нея и да забрани на трети лица да я използват в търговската си дейност без негово съгласие.

За да възникне правото на марка, тя трябва да бъде регистрирана в съответното национално, европейско или международно ведомство. За да въде регистрирана, марката трябва да е отличителна, да не съдържа знаци, станали обичайни в езика или в търговската практика, да не указва вида, качеството, количеството, предназначението или произхода на стоката и да не въвежда в заблуждение относно естеството, качеството или произхода на стоките или услугите. Също така не трябва да е сходна или идентична с по-ранна марка за същите или подобни стоки или услуги. Регистрацията на марката важи 10 г. и може да се подновява неограничен брой пъти.

Да поговорим сега за дизайна. Тойе видимият външен вид на един продукт, определен от особеностите на формата, линиите, орнаментите и цветовете му. За да бъде регистриран, дизайнът трябва да бъде нов и оригинален. Той е нов, ако преди датата на подаване на заявката за регистрация не е известен друг идентичен дизайн, който е станал общодостъпен, където и да е по света. Оригинален е, ако цялостното впечатление, което той създава у потребителя, се различава от цялостното впечатление, което създава друг по-ранен дизайн.

Правото върху регистриран дизайн включва правото на притежателя му да използва дизайна, да се разпорежда с него, както и да забрани на трети лица без негово съгласие да го копират или да го използват в търговската си дейност.

Правото се предоставя за срок от 10 г., като може да подновявано 3 пъти за по 5 години.

Дотук разгледахме някои основни концепции в сферата на интелектуалната собственост и електронната търговия. В следващия епизод ще си поговорим за една по-иновативна технология, каквато е блокчейн, и какви приложения има тя в дигиталния свят.

Следете нашата рубрика за още полезни практически съвети и насоки за електронна търговия! 

Последвайте нашия канал 1LegalGarage в YouTube за още интересни видеа! 

© 2020 | 1Legal.Net LLC Copyright

Всички публикувани материали в блога са защитени с авторски права и никаква част от тях не може да се използва без изричното съгласие на авторите.

1Legal.Net LLC
Innovative Legal Services

E: office@1legal.net

T: +359 888 233 024

W: www.1legal.net