Малките бизнеси и зелените идеи

Да бъдем „еко“ става все по-лесно. И не само защото е модерно, а защото устойчивият начин на живот е все по-близо до нас. Тази култура съвсем естествено се пренася и в корпоративна среда, като все повече фирми поемат
в нова, „зелена посока“. Всичко това, разбира се, не се случва бързо, макар че в последно време наблюдаваме все повече зелени иновации от страна на организациите. Само преди 5 години, проучване на „Зелени иновации.бг“ показа, че едва 11% от българските бизнеси са запознати със „зеления пазар“ и предлагат екологични решения на клиентите си. Изследването заключи, че „зеленият растеж“, политиките на фирмите за опазване на околната среда и устойчиво развитие са твърде ограничени. Поглеждайки към настоящето обаче, ситуацията в икономиката се промени осезаемо. И не само… бизнесите развиха своя производствен потенциал и се открехнаха за иновативни идеи, решения и инвестиции. И то от „зелен“ характер. Наблюдаваме все повече нови еко продукти на българския пазар, а фирмите, дори малките и средни такива, приемат новите практики за опазване на природната цялост като неделима част от своята култура и публичен образ. Давайки пример едни на други, идеята за устойчиво развитие в условията на производството, а и в условията на търговията, придоби голяма обществена подкрепа на световно равнище.

Нека погледнем малките бизнеси у нас
Много от тях започват с плавни стъпки да вървят по пътя на еко културата. Най-често първата от тях е ограничаването на енергийното потребление. Тук се включват обновяване на изолация, подмяна на енергоефективни уреди за осветление и пр. Тези решения са едва началото, тъй като не се изискват много
финансови ресурси. Следващите стъпки са по-смели и изискват по-голяма организация от екипа. За да бъде една идея наистина успешна, тя трябва да бъде възприета от всеки един, до който достига. Ето защо е полезно служителите да бъдат запознати с екологичната обстановка и възможните решения за решаването на проблеми.
Често срещана практика е компаниите да посвещават време във вътрешни срещи, свързани с най-различни еко теми. Хубавото на такъв тип мероприятия е, че всеки би могъл да даде мнение и предложения, приложими не само по време на работа, но и дори в личния си живот.

Лесно е когато сме на едно мнение
Споделянето на информация и изобщо разискването на темата за опазване на околната среда поражда въпроси- „Какво можем ние да направим?“, „Как ще помогнем?“ „С какво бих могъл да бъда полезен?“. Отговорите биха могли да бъдат най-различни както по мащаб, така и по приложение. Някои малки бизнеси подкрепят инициативите, обвързани със създаване на нови продукти или подобряване на старите, но с изцяло нова технология на производство, която спомага за намаляването на потреблението на енергия. Други пък са привърженици на кръговата икономика и преизползват стари материали в новите си продукти. Знаете ли например, че в България съществуват малки бизнеси, които произвеждат и продават канцеларски продукти от 100% рециклирани материали? Само си представете: пишете с химикал, произведен от утайката на сутрешното ви кафе. Да, може би звучи малко странно, но това е решение, което е започнало като спонтанна идея. В България вече отвориха и първите Zero waste магазини и места с насипни храни, почистващи препарати и продукти за лична хигиена. Това определено е постижение в ограничаването на пластмасата. Всъщност замисляли ли сте се
колко пластмаса употребяваме когато пазаруваме?

Текстилната индустрия също започва да прилага нови екологични методи за производство, като фокусът е върху използването на продукти от естествени или рециклирани материали. Повечето от тях се стараят да ограничат
механизацията, спестявайки електричество чрез ръчно изработени детайли и използване на остатъците за нови дизайни. Има и бизнеси, които не са насочени в оптимизиране на производството, а в създаване на инициативи с еко насоченост. Част от тях събират ежемесечно стара техника от служители и клиенти и я „даряват“ за рециклиране. Други организират електротранспорт за персонала си, а трети засвидетелстват своята зелена политика чрез „природосъобразни подаръци“ за екипа, клиентите и партньорите си.

Как да бъдем „еко полезни“ на работното място?
Отговорът е много лесен – малките стъпки към големите идеи: кошче зa разделно събиране на отпадъци в офиса (а защо не и у дома?), използване на рециклирана хартия за принтиране (да, има и такава!), почистване с наливни препарати, използване на енергоспестяващи материали за осветление и пр. Много по-лесно е да въведем „вътрешни правила“ в офиса, необходима е само малка доза вдъхновение и личен пример.