ОБЩИ УСЛОВИЯ за кампания „OLX Супер оферта – 70% отстъпка на всички промо опции и промо пакети в OLX”

§ 1 Общи разпоредби

  1. Организаторът на промоционалната кампания „OLX Супер оферта – 70% отстъпка на всички промо опции в OLX” (наричана по-долу „Промоционална кампания“ или „Кампания“) е „Наспърс Класифайдс България“ ЕООД („Организатор“), със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул. „Ангел Кънчев“ №1, ет. 3, с ЕИК 175345805, т.е. администраторът на  Платформата OLX, достъпна на уебсайта www.olx.bg (наричанa по-долу „OLX”).
  2. Периодът на Промоционалната кампания е от 06:00 часа на 10 Ноември 2021 г. до 03:00 часа на 13 ноември 2021 г.

§ 2 УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ

1.Предмет

Организаторът предоставя възможност на всеки регистриран потребител на платформата за безплатни обяви OLX с уеб адрес (URL) www.olx.bg („Платформата”), който е влизал в Профила си през последните 24 месеца (а именно в периода от 10.11.2019г. до 09.11.2021 г.), при закупуване на всички промо опции и промо пакети в Платформата през периода на Кампанията да се възползва от промоционално намаление в размер на 70% от редовните цени.

2. Участие в кампанията

Участници в Кампанията могат да бъдат всички потребители, които отговарят на изискванията в т.1, както и на изисквания на Общите условия за използване на Платформата. Потребители с изтрити, ограничени или блокирани профили не могат да участват в кампанията.

3. Действие на намалението

3.1 Само потребители на Платформата, които отговарят на условията в т.1 и 2 по-горе, имат право да се възползват от намаленията на цените на промо опции и промо пакети за срока на Кампанията. В кампанията са включени всички платени промо опции и промо пакети, предлагани от Платформата през периода на провеждане на Промоционалната кампания, както следва:

Промо опции:

Еднократно обновяване

7 дни ежедневно обновяване

Топ обява – 7 дни

Топ обява – 30 дни

7 дни промо на Заглавна страница

Промо пакети:

Bronze

Silver

Gold

3.2 Промоционалната кампания и отстъпката, посочена в пар.2, т.1, не се отнасят до пакети с обяви, предлагани от Платформата OLX.

3.3 Потребителите не могат да закупят с отстъпката повече от един промо пакет наведнъж.  Това правило се отнася и до закупуването на услугата ежедневно Обновяване на обява за 7 дни.

3.4 Използването на закупените платени промо опции и промо пакети с отстъпката, получена като част от Промоционалната кампания, е възможно до 31.12.2021г., като паричната равностойност на отстъпката не подлежи на връщане. Ако Потребител ползва закупени с отстъпката промо опции и промо пакети след 31.12.2021г.г, Организаторът има право да не допусне ползването им, като ги премахне от профила на Потребителя.

  • Получената в рамките на Промоционалната кампания отстъпка не се заменя срещу паричната й равностойност.
    • Получената в рамките на Промоционалната кампания отстъпка не може да се прехвърля  към други Потребители на OLX.
    • В случай че Потребител не спазва посочените в настоящите ОУ правила на Промоционалната кампания, OLX си запазва правото да го изключи от Промоционалната кампания, както и от бъдещи подобни кампании.

§ 3 ЖАЛБИ

  1. Всички жалби относно Промоционалната кампания следва да бъдат подадени в писмен вид до Организатора в срок от 14 дни от датата на възникване на причината за жалбата на следния адрес: contact@olx.bg.

§ 4 ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Организаторът си запазва правото да променя Общите условия до края на Промоционалната кампания, като се има предвид, че промяната на Общите условия няма да засегне правата, придобити от Потребителите преди влизането в сила на измененията на Общите условия.

2. По въпроси, които не са обхванати от настоящите ОУ, се прилагат Общите условия за ползване на Платформата.

3. Организаторът не носи отговорност, в случай че Потребител не може да участва в Промоционалната кампания поради причини извън разумния контрол на Организатора (при непреодолима сила, случайни събития, проблеми с достъпа и качеството на Интернет връзката и др.).

4.Организаторът не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи, свързани с Промоционалната кампания.

5.Организаторът не гарантира на Потребителите доходност от публикуваните обяви, нито реализиране на печалби от включените в обявите стоки и услуги в резултат на Промоционалната кампания.

6. При констатиране на нередности или нарушения на настоящите Общи условия или на Общите условия за ползване на Платформата, обявите, публикувани в нарушение, ще бъдат премахнати и средствата, изразходвани по повод на участие в Промоционалната кампания, не подлежат на възстановяване.