общи условия

Общи условия за участие в промо кампания на OLX и Sportrespect.com

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 за участие в промо – кампания „Спечели с OLX ваучер за 100 лв за спортни стоки от Sportrespect.com”

 

Организатор на промоционалната кампания   (Спечели с OLX ваучер за 100 лв за спортни стоки от Sportrespect.com) в платформата за безплатни обяви OLX, е „Наспърс Класифайдс България“ ЕООД („Организатор“), със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул. „Ангел Кънчев“ 1, ет. 3, с ЕИК 175345805.

 

 1. Предмет
 2. Организаторът предоставя възможност на всеки потребител на платформата за безплатни обяви OLX с уеб адрес (URL) www.olx.bg („Платформата”)да участва чрез публикуване на обява на продукт в категория: “За бебето и детето” и “Спорт, книги, хоби” по време на Кампанията в сайта.

 

 1. Участници в кампанията
 2. Участници в кампанията могат да бъдат всички физически или юридически лица, които са потребители на платформата OLX по смисъла на Общите условия за използване на платформата.

 

III. Период

 1. Начало на кампанията – 00:00:00 ч. на 27.08.2018г.

Край на кампанията – 00:00:00 ч. на 14.09.2018г.

 

 1. Механизъм за участие в Кампанията
 2. Всеки потребител на Платформата има право да участва в Кампанията.
 3. Условието за участие в Кампанията е успешното закупуване на някоя от платените функционалности на OLX (допълнителна обява, пакет за допълнителни обяви или промо опция) за категориите “За бебето и детето” и “Спорт, книги, хоби” през периода на кампанията. За закупена функционалност се счита такава, за която е постъпило успешно заплащане на съответната дължима сума, съгласно обявените в Платформата цени.

6.Доколкото участието в Кампанията е свързано с публикуването на обяви в Платформата те следва да бъдат изцяло в съответствие с Общите условия за използване на платформата.

 

 1. Последици/Краен резултат/ Изгода
 2. Всички потребители се ползват от възможностите на закупените от тях функционалности на OLX(допълнителна обява, пакет за допълнителни обяви или промо опция).
 3. Всички потребители, които закупят някоя от платените функционалности на OLX (допълнителна обява, пакет за допълнителни обяви или промо опция) за категориите “За бебето и детето” и “Спорт, книги, хоби” през периода на кампанията, ще бъдат включени в Томбола за награда – един от общо 5 ваучера на стойност 100 лв., предоставени от онлайн магазин www.sportrespect.com. Ваучерите ще могат да се използват за покупка от онлайн магазина в рамките на 30 дни от предоставянето им. Ваучерите няма да важат за стоки, които са с намаление или в промоция. Победителите ще бъдат изтеглени в присъствието на нотариус на 21.09.2018 (в рамките на следващата работна седмица след края на кампанията). Организаторът ще се свърже с победителите в срок от 7 (седем) работни дни , считано от тяхното изтегляне.

 

 1. Лични данни
 2. Личните данни на всички участници в Кампанията се обработват в съответствие с приложимото законодателство и Политиката за поверителност, достъпна в Платформата.
 3. Доброволното предоставяне на лични данни  от страна на участниците, за целите на Кампанията, e необходимо условие за участие.
 4. Организаторът обработва лични данни на участниците за целите на Кампанията.
 5. Организаторът  предприема необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на участниците.
 6. Организаторът не носи отговорност за предоставената информация за контакт и други данни, които са неверни, фалшиви или се отнасят за трети лица, както и за всякаква незаконна или зловредна употреба на лични данни и информация.
 7.  За въпроси, отнасящи се до обработването на лични данни, които не са уредени в настоящите Общи условия, се прилагат разпоредбите на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

 

VII. Други условия

 1. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за участие в Кампанията поради причини, които са  извън неговия разумен контрол (при непреодолима сила, случайни събития, проблеми с достъпа и качеството на интернет връзката и др.).
 2. Организаторът няма  задължение да води кореспонденция или да отговаря на въпроси на участници по повод кампанията, но ще се стреми да информира потребителите и да отговаря на техни запитвания в зависимост от текущата си натовареност.
 3. Организаторът не носи отговорност за каквито и да вреди и пропуснати ползи, свързани с Кампанията.
 4. По всички въпроси, свързани с използването на платформата OLX се прилагат Общите условия за използване на OLX достъпни тук.

 

©2018г.  | Наспърс Класифайдс България ЕООД

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.