Общи условия

Premium пакет на цената на Basic

§ 1 Общи разпоредби

  1. Организаторът на промоционалната кампания (наричана по-долу „Промоционална кампания“) е „Наспърс Класифайдс България“ ЕООД („Организатор“), със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул. „Ангел Кънчев“ №1, ет. 3, с ЕИК 175345805, т.е. администраторът на  Платформата OLX, достъпна на уебсайта www.olx.bg (наричанa по-долу „OLX”).
  • Периодът на Промоционалната кампания е от 06:01 часа на 12 април 2021 г. до 03:00 часа на 19 април 2021 г.

§ 2 УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ

  1. Промоционалната кампания е адресирана към всички  регистрирани бизнес потребители на Платформата OLX, които едновременно отговарят на следните две изисквания:

а) не са закупили от Платформата OLX между 09 януари 2021 г. и 11 април 2021 г. нито един Premuim или  MAX пакет/пакети с обяви в категория “Автомобили, каравани, лодки“, „Електроника“, „Спорт, книги и хоби“, „Животни“, „Дом и градина“, „Мода“, „За бебето и детето“, „Машини, бизнес оборудване“

        б) Закупили са в периода  между 09 януари 2021 г. и 11 април 2021 г. Basic пакет с обяви в категория “Автомобили, каравани, лодки“, „Електроника“, „Спорт, книги и хоби“, „Животни“, „Дом и градина“, „Мода“, „За бебето и детето“, „Машини, бизнес оборудване“

(наричани по-долу „Потребители“).

  1. Като част от Промоционалната кампания, Потребител, който е изпълнил условията за участие, посочени в параграф 2, т.1,  получава 35% отстъпка от цената на всеки Premium или Max пакет с обяви в следните категории: , “Автомобили, каравани, лодки“, „Електроника“, „Спорт, книги и хоби“, „Животни“, „Дом и градина“, „Мода“, „За бебето и детето“, „Машини, бизнес оборудване“. 
  • Получената в рамките на Промоционалната кампания отстъпка не се заменя срещу паричната й равностойност.
  • Получената в рамките на Промоционалната кампания отстъпка не може да се прехвърля  към други Потребители на OLX.
  • В случай че Потребител не спазва посочените в настоящите ОУ правила на Промоционалната кампания, OLX си запазва правото да го изключи от Промоционалната кампания, както и от бъдещи подобни кампании.

Промоционалната кампания и отстъпката, посочена в пар.2, т.2, не се отнасят до Промо пакетите, предлагани от Платформата OLX.

§ 3 ЖАЛБИ

  1. Всички жалби относно Промоционалната кампания следва да бъдат подадени в писмен вид до Организатора в срок от 14 дни от датата на възникване на причината за жалбата на следния адрес: contact@olx.bg.

§ 4 ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Организаторът си запазва правото да променя Общите условия до края на Промоционалната кампания, като се има предвид, че промяната на Общите условия няма да засегне правата, придобити от Потребителите преди влизането в сила на измененията на Общите условия.

3. Организаторът не носи отговорност, в случай че Потребител не може да участва в Промоционалната кампания поради причини извън разумния контрол на Организатора (при непреодолима сила, случайни събития, проблеми с достъпа и качеството на Интернет връзката и др.).

4.Организаторът не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи, свързани с Промоционалната кампания.

5.Организаторът не гарантира на Потребителите доходност от публикуваните обяви, нито реализиране на печалби от включените в обявите стоки и услуги в резултат на Промоционалната кампания.

6. При констатиране на нередности или нарушения на настоящите Общи условия или на Общите условия за ползване на Платформата, обявите, публикувани в нарушение, ще бъдат премахнати и средствата, изразходвани по повод на участие в Промоционалната кампания, не подлежат на възстановяване.