Приложение 2: Услуги за промотиране на обяви/Промо услуги

1. В рамките на Уебсайта, OLX дава възможност на потребителите да използват следните платени Промо услуги:

а. Обновяване – състои се в промяна на позицията на обявата в Списъка с обяви с цел показване на обявата на по-голям брой потенциално заинтересовани потребители – обновената обява ще бъде показана по-високо от подобни обяви, които не са били промотирани. Позицията и видимостта на обновената обява зависят от нейната свързаност към зададеното търсене, използвания филтър за сортиране и други Промо услуги, които могат да бъдат свързани с нея;

б. ТОП обява – състои се в ротационно показване на обявата, отговаряща на критериите на търсене и очакванията на Купувача, в Списъка с обяви в дадена категория със специална промоционална значка, за да се гарантира, че обявата е правилно маркирана и предизвиква по-голям интерес;

в. Заглавна страница – състои се в ротационното показване на обявата, публикувана до други обяви в специални секции на заглавната страница на Уебсайта, за да се гарантира видимостта ѝ за Потребителите, без да е необходимо да отваря специална страница с обяви в дадена категория.

2. Промо услугите се предлагат и в пакети от следните услуги: Bronze, Silver и Gold (Промоционални пакети), както следва:

Промоционален Промо услуги, включени в съответни промоционален пакет
ПакетТОП обяваОбновяванияЗаглавна страница
Bronze3 дни
Silver7 дни3
Gold30 дни97

3. Обявите, добавени в категория „Работа“, могат да бъдат промотирани чрез показване на лого на компанията. То ще промотира компанията както в обявите на потребителя, така и в категорията за период от 30 дни. Необходимо е логото да бъде добавено в профила на потребителя от Настройки.

4. Активирането на индивидуална Промо услуга ще се осъществи в момента на получаване на плащането за нея по сметката на OLX съгласно т.6 от настоящото Приложение. Срокът на Промо услугите е както следва:

а. Обновяване – при закупуване на еднократно обновяване, Обявата ще се обнови еднократно; при закупуване на 7 дни ежедневно обновяване, Обявата ще се обновява автоматично веднъж дневно в продължение на 7 последователни дни или докато не настъпи едно от обстоятелствата от чл. 4.8 от ОУ, съгласно които показването на Обявата ще бъде прекратено. Обновяването на Обявата се осъществява в часа, в който е активирано първото от седем обновявания, или в рамките на 2 часа преди или след първото обновяване.

б. ТОП обява – според избора на Потребителя – 3, 7 или 30 последователни дни или докато не настъпи едно от обстоятелствата от чл. 4.8 от ОУ, съгласно които показването на Обявата ще бъде прекратено.

в. Заглавна страница – 7 последователни дни или докато не настъпи едно от обстоятелствата от чл. 4.8 от ОУ, съгласно които показването на Обявата ще бъде прекратено.

5. Размерът на цените за определени Промо услуги и Промоционални Пакети зависи от вида на услугата и от категорията, в която Обявата е публикувана, и ще бъде посочен при избиране и преди заплащане на избраната услуга.

6. В случай на прекратяване на показването на промотирана обява вследствие на изтриване на обявата от страна на Потребителя или ако Артикулът е продаден, или Потребителят е променил Обявата по такъв начин, който да показва, че тя се отнася за различен артикул спрямо този, за който първоначално се е отнасяла, преди изтичането на 30-дневния срок на показване, не е възможно отново да се активира избраната услуга за конкретната обява.

7. По въпроси, които не са обхванати от настоящото допълнение, се прилагат разпоредбите на ОУ.