blog.prodavalnik.com
Новини

Общи условия на кампания: Продай ненужното, купи желаното

25.08.2015, 12:34 | Публикувано от Продавалник

Продай ненужното в OLX и купи желаното от eMAG

Организатор на кампанията

 1. Организатори на кампанията „Продай ненужното в OLX и купи желаното от eMAG“ („кампанията“) е „Алегрогруп България“ ЕООД (OLX), ЕИК 175345805, със седалище и адрес на управление гр. София 1000, ул. „Ангел Кънчев“ 1, ет. 3 и „Данте интернешънъл“ СА (eMAG), със седалище и адрес на управление в Румъния, гр. Букурещ, ул. „Виртуций“ № 148, сектор 6, регистрирано в Търговския Регистър с номер J40/372/2002, ЕИК RO14399840

Участници в кампанията

 1. Участник в кампанията може да е всеки потребител на olx.bg, който добави обява в olx.bg в периода на кампанията съгласно правилата за ползване на този сайт.
 2. Участници в кампанията не могат да бъдат служителите или управителите на Организаторите, техните съпрузи, лица, с които живеят на семейни начала, лица, с които имат общи деца, техни роднини по права линия без ограничение и по съребрена линия или по сватовство до 4-та степен включително.
 3. Всяко лице, което успешно е качило обява на платформата OLX.bg в периода на кампанията получава ваучер, който би могъл да се използва за получаване на намаление при покупка в emag.bg при условията на настоящия правилник.

Период на кампанията

 1. Периодът на кампанията е от 31.08.2015г., 00:01ч. до 06.09.2015г., 23:59ч.

Награда

 1. Наградите, които Организаторите ще предоставят на участниците в кампанията са ваучери на стойност от по 10 лв., които ще могат да се използват за получаване на намаление от 10 лв. за покупка в emag.bg, която отговаря на условията на настоящия правилник.

Механизъм на провеждане на кампанията

 1. Всеки участник следва да качи една или повече обяви в olx.bg в периода на кампанията при условията за ползване на този сайт.
 2. В случай, че дадена обява бъде премахната от OLX, независимо от причината за това, то съответният потребител на OLX няма да получи ваучер за нея или издаденият му такъв ще бъде анулиран.
 3. Публикуването на обява с цел участие в настоящата кампания е напълно безплатно в рамките на предвиденото в общите условия на OLX.
 4. Използването на която и да е от платените услуги на сайта olx.bg, като напр. увеличаване на лимита за публикуваните обяви или рекламиране на обява чрез промо опции не е необходимо и не е условие за участие в кампанията.
 5. Публикуваните обяви с цел участие в настоящата кампания трябва да останат на сайта olx.bg до края на кампанията или до продажбата на вещите, предлагани в тях. Възможност да се архивират преди края на кампанията има само, ако причината за това е продажба и тя е посочена при архивирането или изтриването им. В случай, че обявата е свалена от сайта olx.bg, поради продажбата на вещта и после същата вещ се появи за продажба в OLX или в друг сайт за обяви от същия потребител, то OLX ще има право да анулира съответния ваучер.

Получаване на ваучер

 1. Участниците в настоящата кампания ще получат ваучер с индивидуален код за всяка обява, която публикуват успешно в рамките на кампанията.
 2. Ваучерите ще бъдат изпратени на имейлите на участниците в кампанията, чрез които те са се регистрирали в olx.bg и/или са публикували съответната обява веднага след като обявата е станала видима на платформата OLX, заедно със стандартното имейл съобщение, което информира, че обявата е активна обява на платформата.
 3. В случай, че някой от участниците не получи ваучер, то той следва да се свърже с OLX като му съобщи това чрез секцията „Връзка с нас“ в OLX: (http://olx.bg/contact/), за да може да му се издаде такъв в случай, че това се дължи на технически пропуск или неизправност на сайта.

 

Използване на ваучера

 1. Участниците в кампанията ще могат да използват всеки от получените ваучери за покупки, направени само от физически лица, по отношение на всички стоки, предлагани чрез сайта emag.bg. От стойността на тези поръчки ще може да се приспаднат 10 лв., след като се впише кода на ваучера при осъществяването на съответната покупка от emag.bg.
 2. Ваучерите ще могат да бъдат използвани само за поръчки, направени от физически лица. Към поръчки от emag.bg, за които купувачът е пожелал фактуриране на юридическо лице ваучер от настоящата кампания няма да може да се използва.
 3. Ваучерите няма да бъдат приложими по отношение на покупка на каквито и да е услуги, предлагани чрез emag.bg.
 4. Ваучерите ще могат да се използват само при положение, че общата стойност на съответната поръчка от emag.bg е над 100 лв.
 5. Един ваучер ще бъде приложим към и ще може да се използва само при една поръчка от emag.bg. Към такава поръчка няма да могат да бъдат прилагани и използвани други ваучери, които съответното физическо лице има право да използва в emag.bg.
 6. В случай, че един или повече продукти от поръчка, за която е бил използван ваучера, бъдат върнати от съответния потребител, то въпросният ваучер няма да може да се използва за последваща поръчка, а ще се анулира.
 7. Ваучерите ще могат да се използват от момента, в който са получени до 20.09.2015г. включително.

Алтернатива на наградите

 1. Получателите, съответно ползвателите на ваучерите не могат да изберат да получат себестойността на издадените ваучери.

Отговорност на Организаторите

 1. OLX няма да носи отговорност в случай, че даден участник не го информира, че не е получил ваучер в срока, в който ваучерите могат да бъдат използвани или че има някакъв проблем с използването на ваучера, независимо дали той е технически или не. Всяко подобно уведомление след този срок няма да бъде разглеждано.
 2. OLX не носи отговорност за непредоставянето на ваучер в случай, че съответният участник деактивира имейла си чрез който е участвал в настоящата кампания или с имейла му настъпят други технически проблеми.
 3. Организаторите не носят отговорност в случай, че прекратят провеждането на настоящата кампания преждевременно, поради форсмажорни обстоятелства или поради промяна в законодателството, която им забранява продължаването й.

Други разпоредби

 1. Настоящият правилник е на безплатно разположение на участниците в кампанията, както на сайта olx.bg, така и на emag.bg. Той може да бъде получен при поискване и на хартиен вариант от офисите на Организаторите, адресите на които са посочени в т. 1 от настоящия правилник.
 2. С участието си в настоящата кампания всички потребители на OLX и eMAG се съгласяват да се съобразявт и спазват правилата на настоящата кампания. Компетентни да решават всякакви спорове между организаторите и потребителите, които не са могли да бъдат решени по извънсъдебен ред, са българските съдилища. Приложимо към настоящата кампания е българското право.

 

 

18.08.2015г.

гр. София

 

Утвърдили правилника:

1. Спас Сливков,

управител на „Алегрогруп България“ ЕООД

2. Михай Бонка

Директор Маркетинг в „Данте интернешънъл“ СА

Сподели:
Статии от подобни категории: Без категория

Приключена тема.