blog.prodavalnik.com
Новини

Добави обява през мобилното приложение на OLX.bg и спечели 3 кредита за промо опции!

03.11.2015, 10:21 | Публикувано от Продавалник

1. Организатор на Промоцията

1.1. Промоцията „Добави обява през мобилното приложение на OLX.bg и спечели 3 кредита за промо опции!“, наричана по-долу Промоцията, се организира и провежда от „Алегрогруп България ЕООД“ с адрес на София 1000, ул.“Ангел Кънчев“ №1, ет.3 , наричан по-долу Организатор.

1.2. С участието си в Промоцията съобразно т. 3 и т. 4 се счита, че всеки участник се е запознал и съгласил с правилата 2

2. Участие в промоцията.

2.1. Стартът на Промоцията е на 09.11.2015 година и продължава до 23:59 часа на 10.11.2015 година. Организаторът си запазва правото да преустанови промоцията по свое решение в кое да е време, без да е нужно да обявава или комуникира предварително своето намерение с потребителите.

3. Право на участие

3.1. В Промоцията може да вземе участие всяко физическо лице с местоживеене в България, което има навършени 18 години

3.2. Участието в Промоцията не е обвързано с покупка

3.3. Участници в кампанията не могат да бъдат служителите или управителя на Организатора, техните съпрузи, лица, с които живеят на семейни начала, лица, с които имат общи деца, техни роднини по права линия без ограничение и по съребрена линия или по сватовство до 4-та степен включително, както и свързани с Организатора юридически лица по смисъла на Търговския закон.

4. Условия за участие

За участник в Промоцията се счита потребител, който е публикувал обява от мобилното приложение на OLX.bg. За да бъде участник в промоцията обявата не трябва да противоречи на общите условия на сайта, които могат да бъдат намерени тук: http://olx.bg/static/prodavalnikcom/external/sites/prodavalnikcom/downloads/Terms_and_conditions_new.pdf

При положение, че обявата противоречи на общите условия на сайта, Организаторът си запазва правото да премахне обявата, без предупреждение към потребителя.

С публикуването на обява през мобилното приложение на OLX.bg, участникът автоматично приема правилата и условията за участие в Промоцията.

5. ЕЛЕМЕНТ НА ПРОМОЦИЯТА

5.1. Всяка обява, публикувана през мобилното приложение на OLX.bg в срока на промоцията носи на потребителя, който я е публикувал, 3 кредита за промо опции в платформата. Организаторът си запазва правото да премахне заредените кредити, в случай, че обявата противоречи на правилата на платформата и бъде премахната от модератор.

5.2. С участието в Промоцията, се счита, че участниците са се запознали и са съгласни с настоящите Условия на Промоцията.

6. Публикуването на обява с цел участие в настоящата кампания е напълно безплатно. Участието в промоцията не е обвързано с покупка.

7. Използването на някоя от платените услуги на сайта, като увеличаване на лимита за публикуваните обяви или промо опции, не е забранено, но не е необходимо и не дава никакво предимство на използващия подобна услуга.

 

8. Кредитите ще бъдат заредени на потребителите, изпълнили условието за участие в промоцията в рамките на 10 работни дни от датата на изтичане на Промоцията.

Отговорност на Организатора

 

9. Кредитите, заредени като награда в настоящата Промоция, ще бъдат със статут на Бонус кредити – т.е. кредитите, получени в рамките на тази Промоция, които не бъдат използвани за промо опции в платформата, ще изтекат след 3 месеца от момента на първоначалното им зареждане в профила на потребителя.

 

9. Организаторът не носи отговорност в случай, че прекрати провеждането на настоящата кампания преджевременно, поради форс мажорни обстоятелства или поради промяна в законодателството, която му забранява продължаването й.

 

10. Кредитите не могат да бъдат заменяни за паричната им равностойност.

 

11. При технически проблем с автоматичното зареждане на кредитите при изпълнени условия за участие Организаторът ще  проведе проверка и ще зареди ръчно съответната бройка кредити на потребителя, но само след подаден сигнал от негова страна чрез контакт формата в платформата.

 

12.  Информация за кредитите за промо опции в платформата може да се намери на следния адрес: http://olx.bg/help/credits/

13. Прекратяване на Промоцията

Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията по всяко време, като на участниците не се дължи компенсация.

Във всеки момент Организаторът си запазва правото да променя настоящите правила на промоцията.

Измененията влизат в сила от момента на публикуването им на http://blog.olx.bg/

14. Съдебни спорове Всеки потенциален съдебен спор между Организатора на Промоцията и участниците в същия се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в България.

15. Контакт с Организатора За въпроси и коментари, изпращайте тук: http://olx.bg/contact/ Алегрогруп България ЕООД

04.11.2015г.

гр. София

Утвърдил правилника: Спас Сливков,

управител на „Алегрогруп България“ ЕООД

Сподели:
Статии от подобни категории: Без категория

Приключена тема.