blog.prodavalnik.com
Новини

Общи условия – Добави обява през мобилното приложение на OLX.bg и вземи безплатна промо опция

08.12.2015, 9:22 | Публикувано от Продавалник

1. Организатор на Промоцията
1.1. Промоцията „Добави обява през мобилното приложение на OLX.bg и вземи безплатна промо опция“, наричана по-долу Промоцията, се организира и провежда от „Алегрогруп България ЕООД“ с адрес на София 1000, ул.“Ангел Кънчев“ №1, ет.3 , наричан по-долу Организатор.
1.2. С участието си в Промоцията съобразно т. 3 и т. 4 се счита, че всеки участник се е запознал и съгласил с правилата.

2. Участие в промоцията.
2.1. Стартът на Промоцията е на 14.12.2015 година и продължава до 23:59 часа на 16.12.2015 година. Организаторът си запазва правото да преустанови промоцията по свое решение в кое да е време, без да е нужно да обявава или комуникира предварително своето намерение с потребителите.

3. Право на участие

3.1. В Промоцията може да вземе участие всяко физическо лице с местоживеене в България, което има навършени 18 години
3.2. Участието в Промоцията не е обвързано с покупка

4. Условия за участие
За участник в Промоцията се счита потребител, който е публикувал обява от мобилното приложение на OLX.bg. За да бъде участник в промоцията обявата не трябва да противоречи на общите условия на сайта, които могат да бъдат намерени тук: http://olx.bg/rules/
При положение, че обявата противоречи на общите условия на сайта, Организаторът си запазва правото да премахне обявата, без предупреждение към потребителя, като последния няма право да претендира за възстановяване на получената като бонус промо опция.

С публикуването на обява през мобилното приложение на OLX.bg, участинкът автоматично приема правилата и условията за участие в Промоцията.

5. ЕЛЕМЕНТ НА ПРОМОЦИЯТА
5.1. Oбяви, публикувани през мобилното приложение на OLX.bg в срока на промоцията биват автоматично промотирани с промо опция ТОП обява. Описание и повече информация за промо опцията може да бъде намерена тук: http://olx.bg/payment/whypromote/#whypromote2
5.2. С участието в Промоцията, се счита, че участниците са се запознали и са съгласни с настоящите Условия на Промоцията.

5.3. В промоцията ще бъдат промотирани до 3 (три) обяви на всеки потребител. Ако потребител добави повече от три обяви през мобилното приложениe в рамките на промоцията, само първите три от тях ще бъдат промотирани, съобразно условията на кампанията.

6. Прекратяване на Промоцията
Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията по всяко време, като на участниците не се дължи компенсация.
Във всеки момент Организаторът си запазва правото да променя настоящите правила на промоцията.
Измененията влизат в сила от момента на публикуването им на http://blog.olx.bg/
7. Съдебни спорове Всеки потенциален съдебен спор между Организатора на Промоцията и участниците в същия се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в България.

8. Контакт с Организатора За въпроси и коментари, изпращайте тук: http://olx.bg/contact/ Алегрогруп България ЕООД

Сподели:
Статии от подобни категории: Без категория

Приключена тема.