blog.prodavalnik.com
Новини

Архив за април, 2014

Правила за провеждане на промоционалната игра “OLX търси свои герои”

16.04.2014, 14:47
Публикувано от Продавалник

1. Организатор на Промоцията 1.1. Промоцията „ OLX търси свои герои “, наричана по-долу Промоцията, се организира и провежда от „Алегрогруп България ЕООД“ с адрес на София 1000, ул.“Ангел Кънчев“ №1, ет.3 , наричан по-долу Организатор. 1.2. С участието си в Промоцията съобразно т. 3 и т. 4 се счита, че всеки участник се е запознал и съгласил с правилата. 2.Период на играта : От 17.04.2014 (7.00ч) до 18.04.2014 (17.00ч) 3. Участници в играта “ OLX търси свои герои“: Участник в Игра може да бъде всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години към 17.04.2014 год., с постоянен адрес в Република […]